מהנעשה בבית הספר

עומרי כבוב
  
05/11
מרום רחמים
  
20/11
בני בר
  
07/11
אורי אהרון
  
08/11
אמיר זרצקי
  
13/11
אשגרי צ'אני
  
30/11
נוי בן-דוד
  
24/11
שנה מרים קלוו
  
21/11
אריאל אבסקאר
  
29/11
נוי פרימט
  
07/11
בן ביטון
  
23/11
אנאיס אלפנדרי
  
08/11
צחי מסלה
  
28/11
דוד - איילון יצחק
  
19/11
עידו כהן
  
21/11
סתיו אבטורוב
  
24/11
עדן שרביט
  
09/11
שירה מזרחי
  
03/11
נתן רמפל
  
28/11
גילי שחר
  
15/11
ישי טפרה
  
21/11
אליזבת אטיא
  
07/11
מקסים פרלוב
  
13/11
מיכל כהן
  
05/11
ענבל סושנסקי
  
25/11
אדם עבד אל חי
  
30/11
ציונה יצחק
  
24/11
עדי שטרית
  
03/11
שירן מונק
  
04/11
בר פנחס
  
01/11
מולה אמירו
  
03/11
לירון חן
  
22/11
אלכס צ'רניקוב
  
09/11
פולינה ריבלצ'נקו
  
23/11