מהנעשה בבית הספר

גבריאלה וייס מסיני
  
19/04
בני זמנה
  
30/04
אביב דיבקר
  
25/04
נטע-לי שטרקס
  
13/04
אורטל אביסהל
  
11/04
רני לוינסון
  
13/04
טדי ליידרמן
  
08/04
ליאור רז
  
05/04
משה פרין
  
24/04
אלון פאיביש
  
21/04
רוני כהן
  
26/04
טל טספה
  
22/04
אביאל טפרה
  
22/04
דניאל כליף
  
24/04
ירוס אברה
  
11/04
שובל דוד
  
12/04
אהרון אזולאי
  
13/04
מעיין שמעוני
  
10/04
מקסים קפלינסקי
  
07/04
יונתן פטיה
  
13/04
דניאל אמביה
  
06/04
גלית חטב
  
15/04
ירדן בסון
  
21/04
תומר חלה
  
15/04
רוזית אליעזר
  
25/04
נור בן-שימול
  
14/04
יוסף קסה
  
05/04
ליאל כליף
  
24/04
אביאל-טמסגן ניגוס
  
10/04
שני בן-משה
  
03/04
ליאלקה מרידור
  
30/04
גטהון וורז
  
24/04