מהנעשה בבית הספר

עדן אסרס
  
07/01
מאי ברכה
  
27/01
תאיר דהן
  
21/01
אהרון ללוש
  
28/01
סמאו טרפה
  
01/01
חן טספה
  
11/01
ליאל אוחיון
  
31/01
רועי שמיר
  
28/01
שחר נחמיאס
  
23/01
מאיר תמים
  
11/01
אביחי חיימוב
  
01/01
אומרי עובדיה
  
21/01
אדיר קטאר
  
14/01
רון ארונוביץ
  
02/01
משה בנימינסון
  
27/01
אור שמאי
  
16/01
דילן לאנקרי
  
29/01
שלומי סוויסה
  
19/01
אדם פודולובסקי
  
16/01
רשל מטיאס
  
11/01
דוד אלמה
  
29/01
אמר אבוטאלב
  
25/01
איתן רגב
  
27/01
סער עקיבא
  
07/01
ליאן זארק
  
15/01
אביחי דוד
  
18/01
סאלח אלנקיב
  
16/01
דניאל יצחקיאן
  
01/01
אילן אטל
  
29/01
מזל באילי'ז
  
24/01
הדר כהן צמח
  
30/01
רון עזרן
  
22/01
גילאור אלבז
  
21/01
איליה בסין
  
04/01
נטע יסינסקי צרובסקי
  
16/01
לין פולויקו
  
16/01
אביגיל אהובה אמירוב
  
07/01
שגב רחמים
  
19/01
ליאור מאירפלד
  
02/01