מהנעשה בבית הספר

מרק מטטוב
  
26/05
שמריה הנדרסון
  
07/05
מלכה מלדה
  
07/05
אסף פרמון
  
28/05
נגיסטה טייצ'ו
  
14/05
היידי קמרה
  
03/05
נבו משעלי
  
23/05
נדב עזרן כהן
  
30/05
ענבר מקייס
  
15/05
שניר כהן
  
02/05
הודיה גורן
  
06/05
גיא בן סדון
  
08/05
מאיה שבצ'נקו
  
31/05
אייל שרביט
  
23/05
איתן חייט
  
19/05
מאור משיח
  
21/05
עמית סאס
  
16/05
אמיתי גרס
  
05/05
מיקה טרייגר
  
17/05
ויקטוריה ארפן ברגוי
  
08/05
שהם משיח
  
11/05
גל אלבז
  
29/05
מאיה נהרי
  
13/05
מוריה עמר
  
20/05
קסם אוחיון
  
28/05
שלי קמרה
  
03/05
טלי גברה
  
29/05
עדי לביד
  
02/05
ספיר אחיטוב
  
14/05
ליאור ברכה
  
26/05
לירן לביד
  
13/05
אדיר גבאי
  
06/05