מהנעשה בבית הספר

קווין סואיד
  
10/07
ג'יסון דבבאב
  
30/07
תאי גל
  
19/07
שגיא קובני
  
24/07
איתי פישר
  
10/07
עוגן אוחיון
  
19/07
הודיה מנחם
  
02/07
אורן בוגנים (ליפשיץ)
  
06/07
מארק ביילין קומרובסקי
  
30/07
ירדן אלפרון
  
07/07
שחף שיין
  
17/07
ניר יעקובוביץ
  
15/07
יניב קצ'מרק
  
18/07
דוידקו מרידור
  
30/07
זמנו גדאמו
  
20/07
איתמר אורן
  
13/07
אסתר בלאי
  
13/07
עידן כרמל
  
25/07
אוריין קטיה
  
24/07
שובל אוחיון
  
19/07
אורי לוי
  
22/07
חננאל ריחניאן
  
23/07
קווין לבוז
  
04/07
לוטם קטיה
  
09/07
הדר עזרן
  
24/07
דניאל בן-אבו
  
27/07
ירום טביב
  
29/07
איילון שאתי
  
20/07
מליסה חמלניצקי
  
21/07
נתנאל ריחניאן
  
23/07
יהונתן-דניאל שבי
  
11/07
שלומי קסה
  
01/07
קמילו ארנס
  
21/07
פולנייה ביילין קומרובסקי
  
30/07
עודד טגדיה
  
30/07
מאיה כרמל
  
25/07
אשר יורסוב
  
25/07
יסוד נגדו
  
09/07
עדן בליה
  
10/07
נוגה כהן
  
16/07
יובל עיני
  
05/07
מוחמד בן ג'מיל
  
19/07
ירוס מלסה
  
22/07
גיא מקונן
  
27/07
אלישע פלו-ארנובסקי
  
22/07