גלישה בטוחה ברשת

סרטון העוסק "בקשר השתיקה" המדגיש את ההתנגשות שבין ערך "החברות" לערך "היושר" 

https://youtu.be/aFm4H1FkkwA