אל עצמי

פרויקט אל עצמי מבקש לחבר בין תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים בישראל לבין מורשת עם ישראל בעבר ובהווה. אצלנו בבן שמן מתמקדים בחטיבת הביניים בכיתות ז'- בתוכנית עשרת הדברות. המטרה להנגיש את עשרת הדברות לבני הנוער ולהציג את הרלוונטיות שלהם עבורם. כל זאת בשפה ישראלית עכשווית תוך כדי הבאת דוגמאות מתוך עולמם, דרך ההתמודדויות, הדילמות ועולם התרבות שלהם, ותוך שימוש בסרטונים שמקרבים את התלמידים אל הנושאים הללו. במסגרת הפרויקט נעורר את בני ובנות המצווה לחשוב על הסולם הערכי, האישי, היהודי והישראלי שלהם למול עשרת הדברות.

עשרת הדברות מעולם לא היו רלוונטיים יותר,  גם במאה ה-21 אנו מגלים שכל דיבר ודיבר משמעותי לחיים שלנו כאן ועכשיו. אלו הם ערכי הליבה של העם היהודי ושל העולם כולו, וככאלו עלינו להבין אותם ולאמץ אותם לחיינו.

במסגרת הפרויקט אנו מעודדים את בני המצווה לחשוב על הסולם הערכי, האישי, היהודי והישראלי שלהם למול עשרת הדברות.

עשרת הדברות הם דפים בודדים בתנ"ך, אך מהווים את הלב שלו.

על פי הנכתב בתורה, רק את עשרת הדברות שמע עם ישראל בהתגלות ישירה.

רק עשרת הדברות נכתבו על לוחות הברית כ"מכתב אלוקים".

עשרת הדברות, השמורים בארון הברית, הם שהפכו להיות המרכז של קודש הקודשים, המקדש וירושלים.

עשרת הדברות הם תמצית של כל התורה, ומהווים גרעין ערכי לכל המצוות (לפי פירוש רש"י בפירושו לשמות כ"ד י"ב).

עשרת הדברות הם גם מצוות ספציפיות וגם ערכי ליבה לעם ישראל ולעולם כולו.

 

בהיותם כאלו, הרי שעלינו להבין אותם ולאמץ אותם לחיינו.