דניאלה שירזלי - שופטת בבית המשפט המחוזי

ביקורה של השופטת בבן שמן במסגרת "שיעור אחר"