קורס חילוץ

הכשרת מחלצים – כיתות י

תלמידי כיתות י' רכשו ידע מקצועי להתמודדות אקטיבית עם רעידת אדמה ותוצאות אירוע הרס

(טרור, רשלנות, אירוע מלחמתי, אסונות טבע) בשעות הראשונות של האירוע.

התלמידים למדו מהו אירוע הרס ומאפייניו (הסיבות, הגופים הפועלים בירוע ויחס הכוחות, אילו גופים נותנים מענה).

כיצד הם יוכלו לבצע פעולות חילוץ בסיסיות בשעת הצורך.

הם קבלו הנחיות להתנהגות במצבי חירום שונים.

התלמידים עברו יום של לימודים כעיוניים בכיתות ויום לימודים מעשיים בשטח פתוח בו תרגלו חילוץ בסיסי מהו.